Skip to main content

Om oss - Gimo herrgård

Magnifik herrgård i Uppland

Med naturen inpå knuten och storstaden bara en kort tur bort finner man fyrstjärniga Gimo Herrgård – Sveriges första gustavianska herrgård. Här finns plats för fokuserade möten, livliga festligheter och en och annan romantisk vistelse på tu man hand.

Gimo Herrgård - där minnen blir historia

Gimo Herrgård drivs sedan 1990-talets början av familjen Schneider. Idag leder Mathias tillsammans med sin bror Joachim den dagliga verksamheten. Mathias är i grunden ekonom men även sommelier och innehar en Mastersexamen i International Hospitality Management från SHMS i Schweiz och University of Derby. Joachim är utbildad kock och servitör från Stockholms Restaurangskola och med erfarenhet från bland annat Grand Hôtel i Stockholm, Swedavia, NK och Årets kock.

Vår historia

När arkitekten Jean Eric Rehn ritade Gimo Herrgård 1761–67, skapade han en byggnad som kom att räknas som den första gustavianska herrgårdsbyggnaden i svensk arkitektur. Byggnaden uppfördes för att ge den dåvarande ägaren, kommerserådet Robert Finlay, den status och lyxiga inramning som anstod en uppländsk bruksägare vid 1700-talets mitt.

Tidigt insåg man att planerna var något väl tilltagna och en försäljning innan herrgården färdigställdes var ofrånkomlig. I slutet av 1760-talet kom herrgården att ägas av bergsrådet Jean Henri Lefebure-Lilienberg vars fru efter makens död sålde herrgården till sin måg Axel Didrik Reuterskiöld. Vid dennes död tog sonen Carl Leonard över och denna driftiga man utvecklade både järn- och skogsbruket och såg till att bygga upp stora förmögenheter i sina bruk. Carl Leonard och hans fru Sofia (född Aminoff) huserade på Gimo Herrgård ända in på 1900-talet.

Efter att priset på järnmalm sjunkit i början av 1900-talet blev verksamheten snart olönsam och 1917 slog hammaren sitt sista slag. Herrgårdens fastigheter kom sedermera att styckas upp varpå herrgården med flyglar kom att övertas av Arvid Lindmans stiftelse och övriga byggnader kom att ägas av Korsnäs. På 1940-talet grundades Medborgarskolan på Gimo Herrgård och i Gimo Utbildningsaktiebolag kom kursverksamhet att bedrivas på herrgården under större delen av 1900-talet. Den vackra Disponentvillan som under andra världskriget huserat finska krigsflyktingar omvandlades efterhand till ett pensionat där föreståndaren, Wille Barck, drev kurs- och pensionatverksamhet fram till 1985. Här firade Povel Ramel sin 60-årsdag och Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia var återkommande gäster.

I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet investerades stora summor på att bygga om de gamla vagnsstallarna till ett modernt konferenscenter och flertalet byggnader renoverades. Den olyckliga timingen med skenande räntor och fastighetskris innebar stora underskott i Gimo Utbildningsaktiebolaget och 1992 kom fastigheter och verksamheten att övertas av SEB genom Diligentia.

1963 hade Arne Gustafsson och Einar Söder grundat Esso Motorhotell vilket sedermera utvecklades till Scandic Hotels. 1967 flyttade en 20-årig Günter Schneider, född i DDR och uppvuxen i Hannover, till Malmö och fick efterhand anställning på Esso Motorhotell och därefter Scandic. 1992 valde Günter och Arne att gå vidare från Scandic och på uppdrag av Diligentia drev de ett 50-tal verksamheter på konsultbasis. Det var både stora projekt som Wisby Hotell, Eurostop-hotellen, Aronsborg, Täby Park, Haga slott och Tyrol, till mindre lägenhetshotell i  städer över hela landet.

1995 fick Arne Gustafsson och Günter Schneider möjlighet att förvärva Gimo Herrgård. I och med detta inleddes också en stor omvandlingsprocess där Gimo Herrgård blev betydligt mer tillgänglig och öppen för alla. Även om konferensverksamheten kom att fortsatt spela en betydande roll för hotellet så breddades utbudet och en helt ny vinkällare skapades, Sjöstugan SPA Lounge byggdes om, hotellrum renoverades och tillsammans med Sveriges förste Michelinkock, Erwin Hug, utstakades en ny riktning för herrgårdens kök.

Åtta år efter övertagandet köptes 2003 den då pensionerade Arne Gustafsson ut och Günter Schneider blev ensam ägare till Gimo Herrgård. Verksamheten fortsatte att utvecklas och 2004 var Gimo Herrgård bland annat uppstartsbas för svenska herrlandslaget i fotboll inför EM i Portugal. Günter Schneider är den person som legat bakom det mesta av vad Gimo Herrgård är idag. De vackra 1700-talssalongerna har restaurerats, fastigheten har kulturminnesmärkts, löpande renoveringar och restaureringar har utförts och både det gamla Brukskontoret och Mejeriet är idag också införlivade i hotellverksamheten.

 

 • 1615

 • Gimo bruk anlades som kronobruk under Österbybruk. Järnmalmen kom från Dannemora gruva.

 
 • 1643

 • Louis de Geer köper bruket och expanderar. Bruket är i familjens ägor i fem generationer.

 
 • 1756

 • Handelsfirman Finlay & Jennings köper bruket och anlitar hovintendent Jean Eric Rehn för att uppföra en ny herrgård. Den uppfördes i en brytningstid när rokokons sirliga ideal ersattes av en mer sparsmakad stramhet och herrgården anses vara en av landets vackraste byggnader från mitten av 1700-talet.

 
 • 1767

 • Byggets ökade kostnader gör att Finlay och Jennings tvingas sälja herrgården som övertas av Jean Le Febure-Lilienberg.

 
 • 1806

 • När Jean Le Febure-Lilienberg dör 1805 säljer änkan Margaretha Charlotte Lilienberg bruket till en av sina mågar, Axel Didrik Reuterskiöld, 1806.

 
 • 1834

 • Axel Didrik Reuterskiöld kom att äga bruket till sin död 1834, då sonen Carl Leonard tog över. Carl Leonard Reuterskiöld var en driftig man. Under nära sextio år som bruksherre drev och utvecklade han inte bara smidet utan också jord- och skogsbruket genom nyodlingar och skogsdikningar.

 
 • 1893

 • 1893 bildas Gimo Bruks AB.

 
 • 1917

 • Priset för järnmalm sjunker. Verksamheten är inte längre lönsam och bruket läggs ned.

 
 • 1935

 • Arvid Lindmans stiftelse köper herrgården och Korsnäs förvärvar övrig egendom.

 
 • 1940

 • Medborgarskolan grundas på Gimo Herrgård

 
 • 1992

 • Fastighetskrisen i början av 90-talet slår hårt mot herrgårdens utbildningsverksamhet och SEB genom Diligentia tar över herrgården och anlitar Günter Schneider och Arne Gustafsson att driva konkursboet vidare.

 
 • 1995

 • Günter Schneider och Arne Gustafsson köper herrgården från Diligentia.

 
 • 2003

 • Günter Schneider köper ut kompanjonen Arne Gustafsson. Familjen Schneider äger och driver herrgården än idag.

 

"A good company delivers excellent products and services - A great company does all that and strives to make the world a better place"

Corporate Social Responsibility

Gimo Herrgård är en fantastisk destination tack vare den miljö vi verkar i och de människor vi arbetar tillsammans med. Därför är det i vårt intresse att värna om det och dem vi påverkar och påverkas av. Gimo Herrgård ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande och ett föredöme för andra hotell och restauranger i Sverige och i världen. Gimo Herrgård är utvald mötesplats av Svenska Möten och certifierad av Svanen. För att läsa mer om vårt agerande för att göra Gimo Herrgård till en ansvarsfull företagsmedborgare, vänligen ladda ner vår CSR-rapport.

Certifieringar

Boka nu

Hjärtligt välkommen till Gimo Herrgård

Varmt välkommen till Gimo Herrgård – där minnen blir historia.